UUDISED

Haridusjuhtidega räägiti üliõpilasspordist

Viimase paari nädala jooksul on Eesti Akadeemilise Spordiliidu presidendil olnud kohtumised nii haridus- ja teadusministri kui ka ülikoolide rektoritega.Eelmise aasta lõpus toimunud Eesti Spordi Kongressil räägiti esmakordselt pikemalt ka üliõpilasspordist (materjalid on saadaval Eesti Olümpiakomitee kodulehel www.eok.ee), pärast mida kohtus EOK president Mart Siimann EASL juhatuse liikmetega arutamaks üliõpilasspordi olukorda Eesti spordisüsteemis. Sellel kohtumisel lepiti ka kokku, et püütakse probleemid viia haridusjuhtideni. Praegune süsteem tähendab seda, et üliõpilassport pole ei spordisüsteemi orgaaniline osa, ja samas pole ta ka haridussüsteemi osa.

Nende kohtumiste ja jutuajamiste raames on püütud üliõpilasspordi sisu teadvustada nii ministrile kui ka rektoritele. Kuna minister Jaak Aaviksoo on olnud varem ka EASL president, siis tegelikult teab ta hästi üliõpilasspordi probleeme. Kuigi ta kohtumisel midagi konkreetset ei lubanud, siis ometi ei välistanud ta ka võimalust eraldada edaspidi universiaadimedalistidele stipendiume. Kuna EOK ja EASL huvidesfäär üliõpilasspordis pole täielikult kattuv, siis peab edaspidi eraldi kohtuma ministeeriumi juhtidega.

Kohtumine ülikoolide kuue rektoriga Rektorite Nõukogus möödus sõbralikus õhkkonnas ja oli tunda, et kõik suuremate ülikoolide rektorid suhtuvad võimaluste piires hästi üliõpilassporti. Ka universiaadile sõitvaid tudengeid on alati toetatud. Ükski rektor polnud vastu kehakultuuri vabaainepunktide andmise võimalusele.

Koostöös EOK ja kõrgkoolidega, hakatakse paarikümnele parimale üliõpilassportlasele sügisest maksma ka eraldi stipendiume.

Nüüd oleks vaja, et ka üliõpilasjuhid ise rohkem annaksid oma ettepanekuid koolide juhtkondadele üliõpilasspordi arenguks koolis igal tasandil.

 


Autor: Ants Veetõusme

Allikas: EASL