UUDISED

Parkimise korraldus Eesti Maaülikooli spordihoone parklas

Oluline muutus parkimise korras on see, et parkimiskorraldusest kinnipidamise ja liiklusseaduse reeglite täitmise järelevalvet teeb nüüd parklaoperaator AS Ühisteenused. Eesti Maaülikooli ja AS Ühisteenused vahel on sõlmitud teenuse osutamise leping. 

Sõidukijuhtide teavitamiseks parklates tehtava järelevalve kohta on sissesõiduteedele paigaldatud vastavasisulised liiklusmärgid (parkimistingimused). Kui sõidukijuht eirab parkimistingimustes sätestatud korda, on tal kohustus parklaoperaatori nõudmisel tasuda leppetrahv (Võlaõigusseaduse § 158 mõistes) kuni 57 eurot. Kui sõiduk on pargitud liiklust või parkla kasutajaid häirivalt või ohustavalt, võib parklaoperaator sõiduki teisaldada sõidukijuhi kulul ja vastutusel. Neile, kes pargivad vastavalt liikluseeskirjadele ei muutu midagi.
Sõiduki parkimisel on eelkõige oluline iga päev järgida liiklusseaduse §-de 20 ja 21 nõudeid ja jälgida parklatesse paigaldatud liikluskorraldusvahendeid. Parkimiskorraldusest kinnipidamise järelevalvet tehakse vähemalt üks kord päevas.
Teavet parkimistingimuste, leppetrahvide, teisaldamise tariifide, sõiduki teisaldamise ja hoiul olevate sõidukite kohta saab AS Ühisteenused telefonil 1669.