UUDISED

Parkimine Eesti Maaülikooli spordihoone parklas

Käesolevaga teavitame autojuhte, kes kasutavad Eesti Maaülikooli spordihoone parklat, et oma autot parkides tuleb jälgida tähelepanelikult paigaldatud liikluskorraldusvahendeid (liiklusmärke, teemärgiseid). Kõigile neile, kes eiravad liikluskorraldusvahendeid, on parklaoperaatoril õigus välja kirjutada leppetrahvi nõue summas kuni 57 eurot.  Järelevalvet parkimiskorraldusest kinnipidamise ja liiklusseaduse reeglite täitmise üle peab parklaoperaator AS Ühisteenused. Parkige nõuete kohaselt ja meeldivaid treeningelamusi Eesti Maaülikooli Spordiklubis!